Gezonder Nu
Image default
Beroepen

Wat is Orofaciale Fysiotherapie?

Dit artikel gaat over orofaciale fysiotherapie. Wat is dat? Wat behandelt deze therapeut? Hoe is de behandeling van kaakgerelateerde klachten? Hoe is de behandeling van hoofdpijn of oorsuizingen? Op die vragen gaan we hier in. We sluiten af met de verzekeringsdekking.

Wat is orofaciale fysiotherapie?

Orofaciaal betekent op medische gebied dat wat betrekking heeft op de mond en het gelaat. Bij een orofaciale fysiotherapeut praten we over een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van klachten met betrekking tot het hoofd, nek en de hals. Omdat klachten met de kaken vaak de aanleiding zijn om een orofaciaal fysiotherapeut te bezoeken, wordt die ook wel een kaakfysiotherapeut genoemd. Nog een andere naam is hoofdfysiotherapeut.

Behandelgebied

De orofaciaal fysiotherapeut behandelt klachten op het gebied van het gehele hoofd, het halsgebied en de schoudergordel. Voorbeelden van klachten die gerelateerd zijn aan problemen met de kaken zijn tandenknarsen en -klemmen, hoofdpijn, pijn in het gezicht en beperkte mondopening. Andere oorzaken kunnen zijn reuma, stress, een ongeluk of kanker. Klachten zijn verder oorsuizen, nek- en schouderklachten, aangezichtsverlamming, duizeligheid en migraine. De therapeut inventariseert de klachten, adviseert en begeleidt de patiënt, en stelt samen met die patiënt een behandelplan op. Deze therapeut doet zijn werk met raadpleging van tandarts, huisarts, orthodontist, kaakchirurg en psycholoog. Vaak wordt een patiënt doorverwezen, maar men heeft geen verwijsbriefje nodig om naar een orofaciaal fysiotherapeut te gaan. Die kan beoordelen of je aan het juiste adres bent of naar een ander soort behandelaar dient te gaan.

Behandeling van kaakgerelateerde klachten

Een orofaciale fysiotherapeut assisteert bij het afleren van gewoonten die problemen (kunnen) veroorzaken. Hij geeft uitleg over hoe kaken dienen te functioneren en hoe de klachten kunnen samenhangen met de houding van het hoofd. Hij leert je inzien hoe de klachten gerelateerd kunnen zijn met de spanning, de stress en de belasting van iedere dag. De gevoeligheid daarvoor hangt van de patiënt af. Je leert van deze therapeut hoe je ontspanningsoefeningen kunt doen. Kaakklachten kunnen heel vervelend en hardnekkig zijn. Heb je eenmaal pijn, dan zijn de kaken niet eenvoudig meer te ontspannen, terwijl dat wel zou moeten. Dat is een heel belangrijk element van de orofaciale fysiotherapie. De orofaciaal fysiotherapeut kan ter behandeling van klachten manuele technieken toepassen als masseren en mobiliseren van de nek, de schouders, het hoofd en de hals.

Behandeling van hoofdpijn of oorsuizingen

De orofaciaal fysiotherapeut legt de relatie uit tussen aan de ene kant hoofdpijn en oorsuizingen en aan de andere kant slapen, ademhaling en stress. Deze therapeut helpt je om de houding van je lichaam te verbeteren, inclusief de houding van je hoofd. Daarmee zorg je voor balans en rust voor de hals, het hoofd en de nekspieren. Voor de behandeling bestaan er gerichte oefeningen. Ook manuele technieken worden wel toegepast. Een belangrijk onderdeel van deze behandeling is dat de patiënt wordt geleerd wat die zelf kan doen ter vermindering of zelfs voorkoming van klachten. Voorbeelden daarvan zijn een betere lichaamshouding aannemen, oefeningen ter ontspanning van nek, hoofd en schouders, de massage van kauwspieren opdat die zich ontspannen, oefeningen ter vergroting van de mondopening en oefeningen om het functioneren te verbeteren van het hoofd- en halsgebied of van het kauwstelsel.

Verzekeringsdekking

De basisverzekering dekt meer zeer gedeeltelijk fysiotherapie voor personen die ouder zijn dan 18 jaar en dat geldt dus ook voor orofaciale fysiotherapie. Dat betreffen dan doorgaans langdurige aandoeningen. Verzekeren middels een aanvullende verzekering is wel een mogelijkheid.

https://schonewillefysiotherapie.nl/orofaciale-fysiotherapie/